#ZaDarmoSię

100 minut na rozmowy

100 MB internetu

WYBIERAM

0 zł przez 6 mies.

potem za 9,90 zł/mies.

100 SMSów

lub

WYBIERAM

4 GB internetu

Rozmowy bez limitu

na komórki

SMSy bez limitu

#DużoSię

19,90 zł/mies.

WYBIERAM

10 GB internetu

SMSy/MMSy

bez limitu

Rozmowy bez limitu na

komórki i stacjonarne

#WszystkoSię

29,90 zł/mies.

SPRAWDŹ TEŻ

#PiszeSię

9,90 zł/mies.

SMSy/MMSy bez limitu

WYBIERAM
WYBIERAM

Rozmowy bez limitu na

komórki i stacjonarne

9,90 zł/mies.

#MówiSię

WYBIERAM

10 GB internetu

9,90 zł/mies.

#SurfujeSię

Prezentowana oferta obowiązuje dla nowej Umowy zawartej na czas nieokreślony poprzez sklep internetowy. z jednoczesnym korzystaniem z e-Faktury. W ramach niniejszej Promocji Abonentowi przysługuje prawo do zawarcia maksymalnie 3 Umów Promocyjnych o świadczenie Usługi Mobilnej. Parametry świadczenia Usługi Internetowej oraz Usługi Mobilnej, w szczególności parametry prędkości oraz wpływu innych usług na Usługę Internetową dostępne są na stronie www.netia.pl. Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki zawierające m.in. wysokość i sposób naliczania opłat aktywacyjnych za urządzenia i usługi oraz opłat za dodatkowe usługi dostępne są na netia.pl.. Usługa świadczona na infrastrukturze P4 sp. z o.o.Przyznane limity są cykliczne i nie sumują się na kolejny Okres Rozliczeniowy